Svadba podľa vašich snov

Svadba v hoteli Grand

Akcia pre svadby v Grand Hoteli Trenčín

50% zľava na apartmán pre svadobčanov

20% zľava na ubytovanie pre svatobných hostí

izba už od 48 eur/noc

Špeciálna víkendová akcia

víkendové ceny ubytovania (piatok–nedeľa)

Špeciálna víkendová akcia : víkendové ceny ubytovania ( piatok – nedeľa )

› podrobnosti o ponuke

Last minute

špeciálna zľava

špeciálna zľava

25% z cien - ubytovania na izby rezervované v deň príchodu

› podrobnosti o ponuke

Svadba v hoteli Grand

Svadba podľa vašich snov

50% zľava na apartmán pre svadobčanov

20% zľava na ubytovanie pre svatobných hostí

› podrobnosti o ponuke

Noci plné romantiky

v Hoteli Grand

- Ubytovanie v luxusnom apartmáne alebo business izbe
- Fľaša sektu na izbe Misa ovocia na izbe

› podrobnosti o ponuke
Platné od: 26.02.2018
Týždenné obedové menu
Grand Hotel Trenčín
realizácia projektu 07/2010 - 07/2011
"Priestor pre Vašu príležitost"

Zamenstanosť a sociálna inklúziaEurópsky sociálny fondSociálna implementačná agentúraRozvoj zručností a schopností zamestnancov PAPE s.r.o.

Typ projektu: neinvestičný, dopytovo orientovaný projekt

V spoločnosti PAPE s.r.o. sa projekt realizoval vďaka podpore z Euroópskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna unklúzia.

Európsky sociálny fond - www.esf.gov.sk
Sociálna implementačná agentúra - www.sia.gov.sk