Welcome to website of

Grand Hotel Trenčín

His newly opened GRAND hotel ***+ is located in the heart of the old city centre of Trenčín.

It offers accomodation, restaurant and relaxation services.

Our 26 rooms all furnished in a modern and trendy style can please both visitors of Trenčín as well as business guests.

Solarium, whirpool and finish sauna are in price of room.

The hotel is also equiped with facilities for disabled guests.

Special weekend offer

weekend accommodation prices (friday - sunday)

Special weekend offer: weekend accommodation prices (friday - sunday)

› Read More...

Wedding in Grand Hotel

Wedding of your dreams

50% discount on wedding appartment 

20% discount on accommodation for wedding guests

› Read More...

Last minute

special offer

25% discount - special offer

from accomodation prices for room reserved at day of arrival

› Read More...

NIGHTS OF ROMANCE

Grand Hotela Trenčín

Accomodation in luxury apartment or business room

- Bootle of Sekt on room
- Fruit dish on room
- Breakfast
- Free entry to Relax centre(sauna, solarium, whirpool)

› Read More...
Platné od: 26.02.2018
Týždenné obedové menu
Grand Hotel Trenčín
realizácia projektu 07/2010 - 07/2011
"Priestor pre Vašu príležitost"

Zamenstanosť a sociálna inklúziaEurópsky sociálny fondSociálna implementačná agentúraRozvoj zručností a schopností zamestnancov PAPE s.r.o.

Typ projektu: neinvestičný, dopytovo orientovaný projekt

V spoločnosti PAPE s.r.o. sa projekt realizoval vďaka podpore z Euroópskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna unklúzia.

Európsky sociálny fond - www.esf.gov.sk
Sociálna implementačná agentúra - www.sia.gov.sk