Grand Hotela Trenčín

Restaurant

Lassen Sie sich verzaubern vom Aroma und Geschmack von den Spezialitäten unseres Küchenmeisters.

Im Souterrain befindet sich Restaurant, es ist geoeffnet von 7.00 bis 22.00 Uhr. Das Fruehstueck ist von 7.00 bis 09.30 Uhr.

Genießen Sie eine gute Tasse Kaffee in attraktiver Umgebung. Entdecken Sie die Geheimnisse der slowakischen und internationalen Küche.

 

Menu (download .PDF - 560Kb)

Wine list (stiahnuť vo formáte PDF)

Platné od: 26.02.2018
Týždenné obedové menu
Grand Hotel Trenčín
realizácia projektu 07/2010 - 07/2011
"Priestor pre Vašu príležitost"

Zamenstanosť a sociálna inklúziaEurópsky sociálny fondSociálna implementačná agentúraRozvoj zručností a schopností zamestnancov PAPE s.r.o.

Typ projektu: neinvestičný, dopytovo orientovaný projekt

V spoločnosti PAPE s.r.o. sa projekt realizoval vďaka podpore z Euroópskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna unklúzia.

Európsky sociálny fond - www.esf.gov.sk
Sociálna implementačná agentúra - www.sia.gov.sk