Hochzeit nach Ihren Träumen

Hochzeit im Grand Hotel

50% Rabatt auf das Hochzeit-Appartement

20% Rabatt auf die Übernachtung für alle Hochzeitsgäste

ROMANTISCHE NACHT

Grand Hotela Trenčín

Übernachtungen in inklusive Apartment oder Businesszimmer

- Einer Flasche Sekt an Zimmer
- Obst-Teller
- Fruehstuecksbuffet

› Weiterlesen...
Platné od: 27.11.2017
Týždenné obedové menu
Grand Hotel Trenčín
realizácia projektu 07/2010 - 07/2011
"Priestor pre Vašu príležitost"

Zamenstanosť a sociálna inklúziaEurópsky sociálny fondSociálna implementačná agentúraRozvoj zručností a schopností zamestnancov PAPE s.r.o.

Typ projektu: neinvestičný, dopytovo orientovaný projekt

V spoločnosti PAPE s.r.o. sa projekt realizoval vďaka podpore z Euroópskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna unklúzia.

Európsky sociálny fond - www.esf.gov.sk
Sociálna implementačná agentúra - www.sia.gov.sk